parallax background
 

Optimaal financieel advies


Voordat Paul Soetekouw Financieel Advies u optimaal kan adviseren bij het beëindigen van uw relatie, is een compleet beeld van al uw financiële gegevens onmisbaar.
Hier vindt u een complete checklist die als geheugensteuntje kan dienen bij het in kaart brengen van uw financiële gegevens.
Persoonlijke informatie
 • Kopie van legitimatiebewijs
 • Samenlevingscontract
 • Akte met partnerschapsvoorwaarden
 • Akte van huwelijkse voorwaarden
 • Uittreksel geboorteregister minderjarige kinderen
 • Uittreksel uit de Gemeentelijke basisadministratie van beide partners met vermelding van woonadres, nationaliteit en vermelding van verblijfsduur in Nederland.
 • Testament
Gegevens eigen woning
 • Kopie eigendomsakte
 • Kopie laatste taxatierapport
 • Kopie hypotheekakte
 • Oorspronkelijke offerte hypotheek
 • Overzicht hypotheek restantschuld (laatste jaaropgave)
 • WOZ-beschikking (laatste) van de gemeente
 • Bij huurwoning: kopie huurcontract
Gegevens verzekeringen
 • Kopie polis levensverzekering en/of lijfrente
 • Kopie polis spaarhypotheek
 • Kopie beleggingspolis
 • Kopie polis ziektekostenverzekering
Fiscale gegevens
 • Jaaropgaven inkomen laatste jaar
 • Belastingaangifte vorig jaar
 • (Voor zelfstandigen) jaarrekeningen, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van laatste drie jaren
Inkomensgegevens
 • Laatste drie salarisstroken/uitkeringsspecificaties
Vermogensgegevens
 • Laatste afschriften van bank- en spaarrekeningen
 • Laatste kredietoverzichten
 • Kopie kentekenbewijzen auto(‘s), motor e.d.
 • Overzicht effectenportefeuille
 • Overzicht waardevolle bezittingen (antiek, boot, e.d.)
 • Lijst van inboedelgoederen en zo mogelijk gewenste verdeling

Hulp nodig?

Wilt u hulp bij het doorlopen van deze checklist?

 

Een hoogwaardig financieel advies,
bij welke scheiding dan ook!


Neem contact op