parallax background
 

Nieuwe huwelijksregels per 1 januari 2018


Tot 1 januari 2018 was trouwen in gemeenschap van goederen de standaard. Daarbij deelden de partners vanaf het moment van trouwen alle bezittingen en ook alle schulden met elkaar. Voor wie dit niet wilde, was er de mogelijkheid om te trouwen op huwelijkse voorwaarden. Dit moest apart worden vastgelegd bij een notaris. Sinds 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksregels en trouwt u voortaan in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat er minder wordt gedeeld.


Welke huwelijksregels zijn veranderd?

Er zijn een paar belangrijke zaken veranderd. Zo worden bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had, niet langer verdeeld. Uw studieschuld blijft dus van u. En als u voor het huwelijk een flink bedrag had gespaard op uw eigen spaarrekening, dan hoeft ook dat geld niet te worden verdeeld. Geld op uw eigen rekening valt buiten de huwelijksgemeenschap. Alleen het geld dat op een en/of-rekening van u beiden staat, moet bij een scheiding worden verdeeld.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, hebt u destijds voorwaarden opgesteld voor uw beider vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan hoort er jaarlijks een verrekening van het gezamenlijk opgebouwde vermogen plaats te vinden. Dat wordt nogal eens vergeten, wat de vermogensverdeling lastig maakt. In sommige gevallen kan zelfs een verdeling plaatsvinden alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Erfenissen en schenkingen
Erfenissen en schenkingen vallen sinds 1 januari 2018 buiten de gemeenschap. Of u de erfenis of schenking tijdens het huwelijk of al voor die tijd hebt gekregen, is daarbij niet van belang.

Aankopen en schulden tijdens het huwelijk
De gemeenschap van goederen is niet veranderd. Alles wat u tijdens het huwelijk samen koopt en alle schulden die u samen aangaat, moeten bij een scheiding worden verdeeld. Ook bezittingen die voor het trouwen al van u samen waren, moeten gelijkelijk worden verdeeld.

De scheiding
Gaat u scheiden, dan moet worden vastgesteld welke bezittingen en schulden u had voordat u ging trouwen, en ook of er sprake is geweest van erfenissen en schenkingen. Alles waarvan niet duidelijk is of het onder de nieuwe regels valt, wordt fiftyfifty verdeeld. U moet dus kunnen aantonen welke bezittingen en schulden u al voor het huwelijk had, en dit geldt ook voor eventuele erfenissen en schenkingen.

Eigen bedrijf
Heeft een van u bij het trouwen al een eigen bedrijf, dan hoeft de waarde van het bedrijf bij een scheiding niet te worden gedeeld. Wanneer u tijdens het huwelijk samen een eigen onderneming bent gestart, dan valt het bedrijf wel binnen de gemeenschap.

Schulden
Wanneer er schulden van voor het huwelijk zijn, dan hoeven deze niet meer te worden gedeeld. Schuldeisers kunnen echter wel beslag leggen op de helft van de gezamenlijke bezittingen.

Toch gemeenschap van goederen

Wilt u toch alles samen delen, dus alle bezittingen en schulden tijdens het huwelijk en ook van daarvoor, dan kunt u hiervoor huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij een notaris.

Ingangsdatum

De wet met deze nieuwe regels is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Sindsdien trouwt iedereen dus automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u dit anders regelen, dan kunt u dit bij een notaris laten vastleggen.


Hulp bij de verdeling van het vermogen

De wet met deze nieuwe regels is op 1 januari 2018 van kracht geworden. Sindsdien trouwt iedereen dus automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Wilt u dit anders regelen, dan kunt u dit bij een notaris laten vastleggen.

Als u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, verandert er niets. De nieuwe regels gelden alleen voor huwelijken die na deze datum zijn gesloten.

Heeft u vragen of wilt u zich orienteren voordat u het huewlijksbootje instapt. Ook in dat geval kunt u bij ons terecht voor onafhankelijk advies.

 

Een hoogwaardig financieel advies,
bij welke scheiding dan ook!


Neem contact met ons op