Vermogen bij gemeenschap van goederen

Vermogen bij huwelijkse voorwaarden

Uitzonderingen vermogensverdeling