parallax background
 

Vermogensverdeling


Bij een scheiding zult u het huwelijksvermogen moeten verdelen. Hoe deze verdeling verloopt, hangt af van de wijze waarop u getrouwd bent.


Getrouwd in gemeenschap van goederen

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is al het vermogen van u samen. U moet hierbij onder meer denken aan de woning en inboedel, spaargeld en verzekeringspolissen. Omdat een letterlijke verdeling in tweeën meestal niet mogelijk is, moet het vermogen volgens de wet in ‘redelijkheid en billijkheid’ worden verdeeld. Een andere methode is uw ex-partner uitkopen, waarmee u de helft van het vermogen afkoopt.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, hebt u destijds voorwaarden opgesteld voor uw beider vermogen. Is er in de huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen, dan hoort er jaarlijks een verrekening van het gezamenlijk opgebouwde vermogen plaats te vinden. Dat wordt nogal eens vergeten, wat de vermogensverdeling lastig maakt. In sommige gevallen kan zelfs een verdeling plaatsvinden alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Wat niet wordt meegenomen bij de vermogensverdeling

Er zijn enkele uitzonderingen op de huwelijksgemeenschap. Zo valt onderstaand vermogen niet onder het gemeenschappelijk bezit:
  • goederen die geschonken zijn met een uitsluitingsclausule
  • het verzorgingsvruchtgebruik (recht om gebruik te maken van goederen die aan een ander toebehoren)
  • verknochte goederen of schulden (deze zijn op bijzondere wijze verbonden aan een van de partners)
  • rechten op ouderdoms- en nabestaandenpensioen
  • een erfenis waarbij de erflater een zogeheten uitsluitingsclausule heeft opgenomen in het testament

Nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen

Vanaf 1 januari 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen en niet meer in algehele gemeenschap van goederen. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt wel nog steeds huwelijkse voorwaarden of partnerschaps­voorwaarden maken.
Meer informatie over deze nieuwe wet?

Hulp bij de verdeling van het vermogen

U kunt uiteraard zelf het vermogen verdelen door onderling afspraken te maken en deze vast te leggen.

Maar hoe bepaalt u welk vermogen gemeenschappelijk is? Wie bepaalt wat verknochte goederen zijn? En wat doet u als u het daar niet over eens kunt worden?

In dat geval kunnen wij als onafhankelijk adviseur optreden.

 

Een hoogwaardig financieel advies,
bij welke scheiding dan ook!


Neem contact met ons op